Ričardas Vainora

A collection of articles on various topics of Lithuanian philately

Literature class

List of articles:

1. Šventoji. Small Ships in the Sea / Šventoji. Laiveliai jūroje // Journal of the Lithuania Philatelic Society. – 2017, Nr. 245, p. 28-29 //PDF

2. [First] Postcards of Independent Lithuania /  Nepriklausomos Lietuvos [pirmieji] atvirukai //XXVI knygos mėgėjų metraštis, VI. – 2018, p. 279-284 //PDF

3. New Miniature Sheets / Naujausi Lietuvos blokai // Journal of the Lithuania Philatelic Society. –2019, Nr. 247, p. 22-24, 30 //PDF

4. World Lithuania / Pasaulio Lietuva // Journal of the Lithuania Philatelic Society. – 2019, Nr. 247, p. 25-30 //PDF

5. For the First Telšiai Postage Stamp – 100 / Pirmajam Telšių pašto ženklui – 100 // Kalvotoji Žemaitija. – 2020 01 21, p. 7 //PDF

6. Postmarks That Advertise Express Mail Service / „Greitąjį paštą“ reklamuojantys antspaudai // Journal of the Lithuania Philatelic Society. – 2020, Nr. 248, p. 12-13 //PDF

7. Periodical Publications of the Lithuanian Postal Board / „Pašto valdybos žinynas“ //
Journal of the Lithuania Philatelic Society. –  2020, Nr. 248, p. 14-17 //PDF

8. Counter Sheets of 1993 Commemorative Vytautas Magnus Stamp (Mi. 518-520) / Vieno ženklo lapai // Journal of the Lithuania Philatelic Society. – 2020, Nr. 248, p. 23 //PDF

9. Partisans Lithuania on Stamps / Partizanų Lietuva pašto ženkluose // Tremtinys. – 2020  02 14, p. 1, 2 //PDF

10. Partisans Commanders on Stamps / Partizanų vadai pašto ženkluose // Tremtinys. – 2021 03 19, p. 1//PDF

11. Fighting Partisans Lithuania on Stamps / Kovojanti partizanų Lietuva pašto ženkluose // Dirva. – 2021 03 30, p.10 //PDF

12. Remembering Kristupas Švirmickas / Kristupą Švirmicką prisimenant // Tremtinys. – 2022 01 28, p. 7 //PDF